VOOR WIE

Een klankbehandeling is o.a. geschikt voor mensen die spanningen hebben, (te) druk zijn, veel in hun hoofd zitten (piekeren) of met hun hoofd werken, concentratieproblemen hebben, vast zitten (zowel fysiek en/of mentaal), uit balans zijn en bij slaapproblemen.

Door de behandeling kan je energie beter gaan stromen, je aandacht zich verplaatsen van je hoofd naar je lichaam, spanningen worden afgevoerd, blokkades verminderen, je doorbloeding verbeteren, afvalstoffen worden afgevoerd en het zelfgenezend vermogen van je lichaam geactiveerd worden. In je hoofd kun je meer rust en helderheid ervaren.

Als je vaker een behandeling ondergaat, wordt de (uit)werking versterkt.

Hoewel een klankschaalmassage bijna voor iedereen geschikt is, zijn er een aantal situaties/ klachten waarbij voorzichtigheid betracht dient te worden. Daarom zal er in de intake ook geïnformeerd worden naar jouw medische situatie zodat de behandeling, indien nodig, aangepast kan worden. Dit kan inhouden dat de klankschalen op sommige plekken niet op je lichaam geplaatst worden maar alleen in de nabijheid daarvan.

Te denken valt aan: zwangerschap, epilepsie, het dragen van een pacemaker,  trombose, spataderen, psychoses en hoge bloeddruk. Maak hier bij het maken van een afspraak, eventueel vast melding van.