KLANK IN DE TERMINALE FASE

Als je te horen hebt gekregen dat er geen hoop meer is op genezing, komt er vaak veel op zijn kop te staan. Verschillende emoties kunnen jou en jouw dierbaren overspoelen, zoals verdriet, angst en boosheid. Naast dat je in deze fase vaak te maken hebt met diverse fysieke klachten, is de realiteit van een naderend afscheid vaak moeilijk om te accepteren. Ook is er nog van alles te overdenken, te doorvoelen en praktisch te regelen.

De klankschalen kunnen in deze fase diep raken, troost brengen, herinneringen oproepen, vreugde schenken en ook verstilling geven. Daarnaast biedt het samenspel van de klanken, trillingen en stiltes, ondersteuning bij het proces van los (moeten) laten. Pijn en lijden komen meer op de achtergrond te staan door de rust en de harmonie die de klanken teweeg brengen. Ook voor geliefden en dierbaren geeft het vaak verlichting en steun.

Een klankaanbod kan bij jou thuis of na overleg in het ziekenhuis, verzorgingshuis of hospice gegeven worden. In deze fase wil ik er graag voor jou en jouw dierbaren ZIJN.

Door mijn levenservaring heb ik mogen voelen dat er in deze periode, naast verdriet en pijn, onvermoede schoonheid te vinden kan zijn. De essentie van het leven wordt vaak duidelijker voelbaar en ook leefbaar. Dit kan tot waardevolle inzichten en (verdieping van) de verbinding met jezelf en anderen leiden. Ook kan het ervaren van Liefde zich in diverse vormen aandienen, wat vaak een helende uitwerking heeft.

Daarnaast bied ik meer diensten, hulp en coaching aan tijdens ziekte, los moeten laten, verlies en rouw. Zie hiervoor mijn website: www.verlichtingbijstervenenrouw.nl